KỸ THUẬT NHUỘM | PHẦN 1: BÁNH XE MÀU SẮC & NGUYÊN TẮC MÀU NHUỘM CƠ BẢN

28-10-2019 10:37 Lượt xem: 644
PHẦN 1: BÁNH XE MÀU SẮC & NGUYÊN TẮC PHỐI MÀU

#HAIR_TECH_ONLINE CHƯƠNG TRÌNH THUỘC DỰ ÁN CHIA SẺ CỘNG ĐỒNG - Vẻ Đẹp Việt các thương hiệu Kléral System, Prosalon, Csmeer dành 10% DOANH THU dành cho các hoạt động: Chia_sẻ_kỹ_thuật, Đào_tạo_kỹ_năng Huấn_luyện_thực_nghiệm miễn phí dành cho các Nhà tạo mẫu tóc.

Thông tin chi tiết: https://www.facebook.com/lamdepcungve...

Thông tin lịch học và đăng ký tham gia lớp học trực tiếp tại đây: https://bitly.vn/16i2

Bình luận