Kỹ thuật cắt ngắt kết nội, tạo tầng với độ dài giảm dần và phần mái nặng

13-12-2021 11:18 Lượt xem: 643
Graduated A-line Disconnection with a Heavy Fringe. Kỹ thuật cắt ngắt kết nội, tạo tầng với độ dài giảm dần và phần mái nặng

Kỹ thuật cắt đuổi tầng Graduation xây dựng lên khối và tạo độ phồng cho tóc . Tóc sẽ ngắn nhất ở dường viền chân tóc, lên đến đỉnh tóc, dài nhất. Kỹ thuật này phù hợp với bất kỳ kết cấu tóc. Khi mà cắt kỹ thuật này càng sát với hộp sọ vì hình dạng sẽ càng rõ hơn. Để có kết quả tốt nhất, hãy cắt kỹ thuật chỉ với những mái tóc dài trên vai trong mái tóc thẳng. Một kiểu tóc đuổi tầng rõ nét  với dòng độ nặng có thể nhìn thấy được là kỹ thuật cắt  kết hợp giữa kỹ thuật cắt lớp ( layer) với kỹ thuật cắt đuổi tầng cho hình khối bên trong .

 

Bình luận