Galaxy Festival

KLÉRAL SHOW MẬT MÃ PHƯƠNG ĐÔNG: BỘ SƯU TẬP "LEGO - ĐÔNG TÂY HỘI NGỘ"

GALAXY FESTIVAL 2019 - MẬT MÃ PHƯƠNG ĐÔNG BST" LEGO - ĐÔNG TÂY HỘI NGỘ"

KLÉRAL SHOW MẬT MÃ PHƯƠNG ĐÔNG: BỘ SƯU TẬP "HẠT NGỌC TRỜI"

GALAXY FESTIVAL 2019 - MẬT MÃ PHƯƠNG ĐÔNG BST" HẠT NGỌC TRỜI"

KLÉRAL SHOW MẬT MÃ PHƯƠNG ĐÔNG: BỘ SƯU TẬP "NGŨ HÀNH"

Những hình ảnh bộ sưu tập Ngũ Hành xuất hiện trong đêm Gala Kléral Show: Mật mã phương Đông

VẺ ĐẸP VIỆT - CÂU CHUYỆN CỦA NGƯỜI TIẾN BƯỚC TIÊN PHONG

Hành trình lớn khởi nguồn từ những bước chân nhỏ, chúng tôi tự hào về những ngày khởi nghiệp đầy gian khó. Trải qua những thăng trầm thay đổi đã tôi luyện và kiến tạo nên một Vẻ Đẹp Việt mạnh mẽ và đầy trách nhiệm của ngày hôm nay.

KLÉRAL SHOW MẬT MÃ PHƯƠNG ĐÔNG: BỘ SƯU TẬP "MẶT TRỜI PHƯƠNG ĐÔNG"

Những hình ảnh bộ sưu tập Mặt trời phương Đông xuất hiện trong đêm Gala Kléral Show: Mật mã phương Đông

KLÉRAL SHOW MẬT MÃ PHƯƠNG ĐÔNG: BỘ SƯU TẬP "CON ĐƯỜNG TƠ LỤA"

Những hình ảnh bộ sưu tập Con đường tơ lụa xuất hiện trong đêm Gala Kléral Show: Mật mã phương Đông

KLÉRAL SHOW MẬT MÃ PHƯƠNG ĐÔNG: BỘ SƯU TẬP "THIÊN ĐƯỜNG NHIỆT ĐỚI

Những hình ảnh bộ sưu tập Thiên đường nhiệt đới xuất hiện trong đêm Gala Kléral Show: Mật mã phương Đông

SAU ÁNH HÀO QUANG: CHUYỆN CỦA NGƯỜI “”ĐI TRƯỚC VỀ SAU”

“ĐÃ!” Nếu bạn hỏi những khán giả có mặt trong đêm diễn, chắc hẳn hơn 99,9% sẽ có cùng một cảm xúc như vậy. ĐÃ vì sân khấu quá lung linh. ĐÃ vì công tác tổ chức chu đáo. ĐÃ vì các HairTeam đã có đêm diễn hết mình.