NÂU RÊU CÁ TÍNH THỜI THƯỢNG

Giá: Liên hệ
  1  
0963 990 522

NÂU RÊU CÁ TÍNH THỜI THƯỢNG

 

CÔNG THỨC KỸ THUẬT
- Màu 9.13 + G2 + Cg + oix9 TILE 
100 10 10 150 .
- Lấy 7.13 + Blue + G1 + oxi 3 tile
100 20 20.
- Còn light Tẩy lv 8 nhuộm Siver Gay

55798286_1007419969442409_6454211913076178944_n (1)

56161319_1007420129442393_2234185057587691520_n

55875599_1007419872775752_4212386237517922304_n

 

Sản phẩm: Kleral_System

Hairstylist: Đại sứ thương hiệu Hoàng Tùng

Đánh giá